Palveluita verkkoon

Ardcoras tarjoaa yrittäjänsä asiantuntevia palveluita verkkosivuston käyttöpalveluihin, ylläpitoon ja kehitykseen. Yrittäjä Jyri-Petteri Paloposkella on kymmenen vuoden kokemus erityisesti Drupal-verkkopalveluiden kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Hän on ollut mm. yhtenä arkkitehtina Turun kaupungin verkkosivu-uudistuksessa sekä tekemässä lukuisia markkinointisivustoja, verkkokauppoja ja verkkopalveluita eri kokoisille yrityksille ja yhteisöille. Lisäksi kattavaa osaamista on kertynyt mm. Python-järjestelmien kehityksestä Django-kehyksellä sekä Ruby on Railsista. Lisäksi hänellä on paljon kokemusta Linux-pohjaisten palvelinympäristöjen ylläpitämisestä ja mm. suorituskykyoptimoinnista.

Palvelut

Käyttöpalvelut ja ylläpito

Tarvittavat palvelut joustavasti ja helposti. Palvelut voidaan toteuttaa joko asiakkaan omilla palvelimilla, asiakkaan pilviresursseilla tai Ardcorasin kautta tilattavana kiinteähintaisena kapasiteettina. Palveluun sovitaan tapauskohtaisesti tarvittavat päivitys-, ylläpito- ja tukipalvelut joko tuntiveloitteisesti tai kiinteään sopimushintaan. Kauttamme saat myös eri domainit (myös fi-domainit) sekä tarvittavat nimipalvelut kustannustehokkaasti ja helposti.

Pienkehitys ja alihankinta

Teemme pienkehitystä erityisesti Drupal-, Python- ja Ruby on Rails -teknologioilla. Pienkehitys voidaan sopia joko osaksi ylläpitosopimusta tai voit tilata pienkehitystä tai konsultointia erillistilauksella. Tarjoamme kehitystä myös alihankintana teknologiayrityksille. Alihankintasopimuksella saat resursseihin joustoa ja saat asiakkaidesi tarpeet hoidettua ajallaan ja laadukkaasti.

Drupal-palvelun auditointi

Varmistu uuden Drupal-palvelusi toteutuksen laadusta toteutuksen auditoinnilla! Pitkän Drupal-kokemuksen ansiosta auditoinnissa saadaan huomioitua sekä tietoturva-asiat että Drupal-palveluihin liittyvät parhaat käytännöt, jotka vaikuttavat sekä sivuston ylläpidettävyyteen että myös tietoturvariskeihin.

Taskitin.fi

Kokeile avoimen lähdekoodin Tracks-tehtävänhallintapalvelua ammattilaisen ylläpitämänä pilvipalveluna – ei enää päivitysmurheita! Palvelua ylläpitää koko avoimen lähdekoodin projektin ylläpitämisestä vastaava kehittäjä.

Ota yhteyttä